Jak budować wiarę – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 21.02.2021 r. Kazanie nosi tytuł – ,,Jak budować wiarę”