Nabożeństwo on-line „Jezus Chrystus – Syn boży, Syn człowieczy ” – Sławek Babias

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 02.01.2022 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Jezus Chrystus – Syn boży, Syn człowieczy”