„Chrzest wodny” – Sławomir Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 28.08.2022 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Chrzest wodny