Co masz w ręku swoim – Sławomir Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 02.10.2022 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Co masz w ręku swoim”