Kazanie on-line „Syn czy niewolnik” – Maria Koźlicka

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Maria Koźlickiej, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 16.10.2022 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Syn czy niewolnik”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *