Kazania z 2019 roku

Autorytet Pisma Świętego – Sławek Babis – 13.10.2019 r.

Relacja z Bogiem – Jacek Głowacki – 29.09.2019 r.

Przebudzenie – Jacek Głowacki i Ela Głowacka – 22 .09.2019 r.