Trzy kluczowe słowa do przebudzenia – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 02.04.2017
Kazanie nosi tytuł – ,,Trzy kluczowe słowa do przebudzenia”