Wszyscy jesteśmy współpracownikami Bożymi – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 23.04.2017
Kazanie nosi tytuł – ,,Wszyscy jesteśmy współpracownikami Bożymi”