Konferencja pt. ,,Dlaczego Izrael?” sesja 4 – Stosunek Boga do Izraela – Mariusz Sander

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Mariusza Sandera,
które zostało wygłoszone na konferencji pt. ,,Dlaczego Izrael?”
w Żyrardowie, w dniu 07.10.2017 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Stosunek Boga do Izraela”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.