Uzdrowienie manifestacją Królestwa Bożego – Beata Kubicka

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Beaty Kubickiej,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 03.12.2017
Kazanie nosi tytuł – ,,Uzdrowienie manifestacją Królestwa Bożego”