Świętować czy nie świętować – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 17.12.2017
Kazanie nosi tytuł – ,,Świętować czy nie świętować”