Dojrzałość warta pomnożenia – Andrzej Nędzusiak

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Andrzeja Nędzusiaka,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 18.02.2018
Kazanie nosi tytuł – ,,Dojrzałość warta pomnożenia”