Duchowy równa się praktyczny – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 12.01.2020
Kazanie nosi tytuł – ,,Duchowy równa się praktyczny”