Czy Twoje serce należy do Jezusa? – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 26.01.2020 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Czy Twoje serce należy do Jezusa?”