Autorytet Pisma Świętego – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 02.02.2020 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Autorytet Pisma Świętego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.