Nabożeństwo on-line „Jak wzrastać? – Moc ziarna” – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 30.01.22 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Jak wzrastać? – Moc ziarna”