Kazanie on-line „Powołani do relacji z Bogiem” – Sławomir Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 23.10.2022 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Powołani do relacji z Bogiem”