Kazanie on-line „Uwolniony od przeszłości” – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 30.10.2022 r. Kazanie nosi tytuł – „Uwolniony od przeszłości”