Funkcje

W rozwijanym menu poznasz trzy główne funkcje

liderów w naszym zborze, a więc:

Pastor

Starszy zboru

Diakon