Zwycięstwo – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 15.11.2020 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Zwycięstwo”