Służby

W naszym zborze jest bardzo wiele służb,

mamy zapotrzebowanie na 34 różne służby,

dla osób z zewnątrz prezentujemy tylko kilka

z nich,  o których wiedza może być pomocna

dla osób, które jeszcze nas nie znają, są gośćmi.