W jaki sposób Bóg do nas przemawia – cz. 3 – Sny, wizje oraz widzenia – Jacek Głowacki

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Jacka Głowackiego,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 02.12.2018
Kazanie nosi tytuł – ,,W jaki sposób Bóg do nas przemawia – cz. 3 – Sny, wizje oraz widzenia”