Chrześcijańskie małżeństwo – czym jest oraz jego charakter cz. 1 – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 13.05.2018
Kazanie nosi tytuł – ,,Chrześcijańskie małżeństwo – czym jest oraz jego charakter cz. 1”