Konferencja pt. ,,Dlaczego Izrael?” sesja 1 Jak to się wszystko zaczęło – Mariusz Sander

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Mariusza Sandera,
które zostało wygłoszone na konferencji pt. ,,Dlaczego Izrael?”
w Żyrardowie, w dniu 07.10.2017 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Izrael – jak to się wszystko zaczęło”

Konferencja pt. ,,Dlaczego Izrael?” sesja 3 – Dług kościoła względem Izraela – Mariusz Sander

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Mariusza Sandera,
które zostało wygłoszone na konferencji pt. ,,Dlaczego Izrael?”
w Żyrardowie, w dniu 07.10.2017 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Dług kościoła względem Izraela”