Izrael i kościół, co nas łączy – Nasze Żydowskie Korzenie (sesja1) – Roman Gaweł

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Romana Gawła,
które zostało wygłoszone w sobotę dn. 22.09.2018
Kazanie nosi tytuł – ,,Izrael i kościół, co nas łączy
– Nasze Żydowskie Korzenie (sesja 1)”