Nauczanie – kazania niedzielne

Nauczanie to jedno z głównych części naszego spotkania. Głoszący dzieli się ożywionym Słowem Bożym , którym Duch Św go zainspirował.

Głoszone Słowo Boże wzbudza w nas wiarę, daje wskazówki do życia, wyzwala z lęku, trosk, przynosząc światło i odpocznienie.

Zapraszamy przyjdź i posłuchaj Słowa Bożego.

 

Przykładowe kazanie

 „Łaska kontra nasze wysiłki” – pastor Jacek Głowacki

W dziale media – audio można, wysłuchać nauczania z ubiegłych niedziel.