Chrzest w wodzie – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 18.10.2020 r. Kazanie nosi tytuł – ,,Chrzest w wodzie”