Czy Syn mnie wyswobodził – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa, które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 23.02.2020 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Czy Syn mnie wyswobodził”