Bo bardzo ukochała – Sławek Babis

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Sławka Babisa,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 26.07.2020 r. Kazanie nosi tytuł – ,,Bo bardzo ukochała”