Milowe kroki – Maria

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Marii,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 01.03.2020 r.
Kazanie nosi tytuł – ,,Milowe kroki”