Obraz Boga Ojca obiawiony przez Jezusa – Jacek Głowacki