Pomnożenie – Andrzej Nędzusiak

Zapraszam serdecznie do wysłuchania kazania Andrzeja Nędzusiaka,
które zostało wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę dn. 08.12.2019
Kazanie nosi tytuł – ,,Pomnożenie”